OBSERVERA!


Till alla fantastiska

lunchgäster! Nu har vi 

Semesterstängt 


Vi önskar alla en fantastik sommar
 

Varmt välkomna åter 12 augusti

Giuseppe med personal